Share |
分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com: 九巴路線資料

   1 - 39M   40 - 69X   70K - 99R   203C - 249X   251A - 299X

  過海隧道路線 (101 - 182X / 301 - 373A / 904 - 985)

  B1、T270 至 T277、X42C 至 X89D

  港鐵東鐵線接駁巴士(K12 - K18)
馬場路線(101R - 102R / 802 - 893)

深宵 / 通宵路線

特別日子路線

 
所有路線可使用八達通系統

長者及殘疾人士$2乘車優惠

九巴八達通轉乘優惠

九巴學生乘車優惠

雙向分段車費優惠
乘坐以下路線而欲享受雙向分段車費優惠,請付現金
72A

巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2018 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權